81-589 Gdynia, ul. Kolendrowa 7D/39
astra@data.pl
+48 601 690 290
58 629 91 77
ASTRA
GEODEZJA

Pomiary 
geodezyjne

Zajmujemy się wykonywaniem map do celów projektowych, tyczeniem granic działek budowlanych, pomiarami dużych obiektów oraz wieloma innymi zadaniami geodezyjnymi.

Obsługa 
geodezyjna

Geodezyjna obsługa inwestycji to kompleksowe pomiary na każdym z etapów realizacji budowy od wytyczenia granic działek, pomiarów budynków do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Podziały
działek

Podział geodezyjny działek polega na wyodrębnieniu z niej mniejszych działek w celu zmiany właściciela lub np. w celu uzyskania pozwolenia na inwestycję budowlaną. Wykonne pomiary staniowią dokumentację dla urzędów miast czy gmin.

Mapy 
projektowe

Wykonujemy niezbędne pomiary geodezyjne aby uzyskać informację o terenie, na kórą zostanie naniosiony projekt zagospodarowania. Mapy projektowe są częścią niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. 

OFERTA

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, zawierającego dokładną mapę sytuacyjną i wysokościową terenu. Na podstawie mapy do celów projektowych wykonuje się projekty budowlane. Wszystkie wykonywane przez nas mapy dostarczamy w formatach cyfrowych DXF, DWG oraz PDF wraz z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wszystkie dokumenty są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • pomiary realizacyjne
 • obsługa budowy dużych obiektów handlowo-usługowych
 • obsługa mostów, wiaduktów, dróg i autostad
 • pomiary lokalizacyjne
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • badanie pionowości masztów, szybów windowych czy wież
30 lat 
doświadczenia
Mamy przyjemność wykonać pomiary geodezyjne dla:

Pełna obsługa geodezyjna

OFERTA

Podziały działek 
i nieruchomości

Podziału działek dokonujemy na wniosek właściciela nieruchomości. Przy podziale stosujemy się do wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie danej gminy. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych otrzymacie Państwo kompletną dokumentację oraz profesjonalne wsparcie.

 • podziały dużych działek z jednej w 20 nowych w zwyż
 • dokonywanie podziału nieruchomości
 • drobne pomiary powykonawcze
 • pomiary powykonawcze obiektów średnio-kubaturowych
 • pomiary dużych obiektów powierzchniowych

Kontakt

81-589 Gdynia,
ul. Kolendrowa 7D/39
+48 601 690 290
58 629 91 77
astra@data.pl
biuro@astrageodezja.pl

Formularz kontaktowy

Blank Form (#3)
ASTRA
GEODEZJA
envelopesmartphone